Predčasné ukončenie života - eutanázia

Keď vidíme ťažko chorého a umierajúceho človeka, je nám ho ľúto a pomyslíme si, že by bolo pre neho lepšie, keby radšej už zomrel a nemusel sa ďalej trápiť. Áno, trpieť je ťažké, ale nikdy nás to nemôže doviesť k myšlienke zabiť človeka, ktorý trpí. Utrpenie je súčasťou umierania a odchodu z tohto sveta. Umieranie je akousi záverečnou skúškou vysokej školy zvanej život. Táto skúška je náročná, ale každý ňou musí prejsť, aby zavŕšil svoj život a dozrel. Treba vydržať až do konca. Utrpenie umierania netrvá večne, ale len určitý konkrétny čas, ktorý má svoj koniec. Utrpenie sa skončí, veľakrát ho možno rátať na dni až týždne.
pokračovať ďalej

Začiatok