Nebojte sa umierania.

V našej spoločnosti si väčšina ľudí predstavuje umieranie ako obdobie ťažkého fyzického a psychického utrpenia, ako nevyhnutné a kruté zlo. Je potrebné, aby sa tento pohľad prehodnotil a umieranie sa prijímalo ako normálna súčasť plnohodnotného a  zdravého života, ako niečo, čo k životu patrí, ako jedna z jeho dôležitých etáp, počas ktorej môže človek dozrieť do plnosti svojho človečenstva.
Ak zomiera človek na starobu alebo pri dlhodobej chorobe, nie je to nič dramatické, skôr to pripomína zaspávanie po vyčerpávajúcom dni.
pokračovať ďalej

Začiatok