Nebojte sa smrti

V mladom veku je veľmi ťažké predstavovať si akúkoľvek smrť, o to skôr svoju vlastnú. Takéto premýšľanie nás však vždy obohatí. Ľahšie dospejeme k váženiu si pravých hodnôt a vytvoríme si správny vzťah k umierajúcim – pochopíme utrpenie, ktorým prechádzajú. A možno si uvedomíme, že všetci sme smrteľní, a že aj na nás čaká umieranie a smrť. Je potom viac než pravdepodobné, že náš život sa zmení.

Hoci sa naša spoločnosť klania pred oltárom špičkových technológii a usiluje sa ovládnuť matku prírodu, nikdy sa nám nepodarí ovládnuť smrť. Všetci sme smrteľní.

Odstránenie alebo takmer neobmedzené oddialenie smrti, by uvrhlo zem i ľudstvo do neúnosnej situácie a neprinieslo by ani samotnému jedincovi žiadne dobrodenie. Z jednej strany nechceme zomrieť, z druhej strany však napriek tomu netúžime ani pokračovať v živote donekonečna, ba ani zem nebola stvorená s touto perspektívou.
/Spe salvi/
pokračovať ďalej

Začiatok