Pocit, že som druhým na ťarchu

Mnohí ťažko chorí alebo umierajúci majú pocit viny a obavu, že sú príťažou pre svojich

Áno, starať sa o umierajúceho je náročné a vyžaduje to statočnosť. Ak ste deti, ktoré sa starajú o svojich umierajúcich rodičov, uvedomte si, že človek v živote umiera len raz, že je to výnimočná životná situácia a jedinečná príležitosť prejaviť rodičom svoju lásku. Ak to nie je nutné, nedávajte rodiča umrieť do nemocnice, ale nechajte si ho doma. Zoberte si dovolenku alebo neplatené voľno. Ak ste už vyčerpaní, poproste príbuzných a známych, aby vám pomohli.

Rodičia a deti si vymenia svoje úlohy. Tak ako sa o vás od malička starali rodičia, teraz na staré kolená sa o nich postarajte vy. Venujte tých pár týždňov alebo mesiacov svojim umierajúcim rodičom. Teraz sú akoby oni vaše deti, o ktoré sa treba postarať. Aj tak rodičom nikdy nevrátite tú intenzitu a dĺžku starostlivosti, to trápenie, ktoré vám v detstve venovali oni. Vysvetlite to takto aj svojim umierajúcim rodičom, aby sa netrápili, že sú vám na ťarchu. Nedajte im najavo, že sú pre vás bremenom. Sľúbte im, že sa o nich postaráte až do konca.

Starať sa o umierajúcich je ťažké. Členovia rodiny sa budú možno musieť nepretržite venovať uspokojovaniu telesných potrieb umierajúceho, napríklad mu zvlhčovať pery alebo uľavovať pri horúčke. Budú možno musieť sedieť celé hodiny a dni s niekým, komu budú ponúkať svoju lásku a uisťovať ho o svojej prítomnosti. Budú chronicky nevyspatí. Umierajúci človek bude možno nepochopiteľne nariekať alebo hlasno dýchať a pridávať tak ďalšie muky k už tak značnému utrpeniu opatrovateľov.

Teraz, syn môj, je rad na tebe, aby si ma sprevádzal na mojej ťažkej ceste. Pomáhaj mi prejsť moju cestu až do konca s láskou a predovšetkým s trpezlivosťou. Ja ti to zaplatím svojim úsmevom a nekonečnou láskou, ktorou som ťa mal vždy rád.

Keď sa zašpiním pri jedení, keď sa nebudem vládať obliecť, buď trpezlivý. Spomeň si na ten čas, keď som ťa ja tomu všetkému musel naučiť.

Nesmieš byť smutný, znechutený, bezmocný, keď ma budeš vidieť takého. Musíš stáť po mojom boku. Snaž sa ma pochopiť a pomôž mi tak, ako som ja pomáhal tebe, keď si začínal žiť.

Mnohí ľudia, ktorí sa starali o svojich umierajúcich blízkych, hovorili, že to boli pre nich vzácne chvíle. Cítili, že je to ich posvätná zodpovednosť a radi sa jej zhostili.

Ak sa trápia vaši umierajúci blízki, že sú vám na ťarchu, spýtajte sa ich: - Ako by si sa cítil, keby si bol ty zdravý a umieral by som ja, tvoje dieťa? Bol by som ti na ťarchu? Väčšinou odpovedajú: - Bol by som smutný, ale určite by som sa chcel o teba postarať čo najlepšie a až do konca.

Začiatok