Ako spokojne zomrieť?

Slová umieranie a smrť v nás vyvolávajú smútok a zúfalstvo. Radšej sa nimi vôbec nezaoberáme a premýšľanie o nich odkladáme na koniec života. Vieme vôbec čo je to život a žijeme naozaj naplno, keď nepremýšľame o smrti? Ak je život cestou, ako môžeme po nej zmysluplne kráčať, keď nevieme nič o jej cieli? Smrť nie je protikladom života, ale jeho prirodzenou súčasťou a zavŕšením. Je veľkou múdrosťou vedieť sa pozerať na všetky pozemské hodnoty z perspektívy smrti. Staneme sa slobodnejší voči životu, voči veciam i ľuďom. Táto sloboda nám pomôže hlbšie preniknúť pod povrch, k podstate života a pomôže nám vážiť si každý náš deň ako dar a prežiť ho oveľa intenzívnejšie.
Z umierania a smrti sme si urobili tabu. Ak nejakú skutočnosť tabuizujeme a odmietame, na jej miesto nastúpia mýty a predsudky, väčšinou založené na strachu a nevedomosti. Dnešnou nesprávnou odpoveďou na strach zo smrti a umierania je eutanázia - vedomé ukončenie života, aby sme sa vyhli procesu umierania a skúsenosti vlastnej smrti. Eutanázia odstráni zo života jeho dôležité etapy. Hlavnými dôvodmi žiadostí ľudí o eutanáziu je ich pocit straty dôstojnosti, pocit straty zmyslu života, opustenosť, osamelosť, pocit, že sú bremenom pre svojich blízkych, strach z bolesti, strach z umierania... Poznať tieto dôvody je veľmi dôležité, lebo všetky sú odstrániteľné. Je tu lepšia cesta ako eutanázia – a tou je dobré a zmysluplné umieranie. Aj na smrť a umieranie je potrebné sa pripraviť – cieľom tejto stránky je pomôcť pochopiť a prijať ich do svojho života.

Začiatok